Κεντρική ΣελίδαΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιΧάρτης SiteΕπικοινωνία
Αδειοδότηση Σταθμών>Τηλεοπτικοί Σταθμοί Νομίμως Λειτ/ντες
Κυριακή , 19 Νοεμβρίου 2017      

Σχετικά με τους Πίνακες Νομίμως Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4038/2012, η νομιμότητα της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας εδράζεται στο γεγονός της κατοχής αδείας λειτουργίας, η ισχύς της οποίας έχει παραταθεί με διαδοχικές διατάξεις νόμου. Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του Ν. 4038/2012, η νομιμότητα της λειτουργίας των σταθμών περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας συναρτάται με την έκδοση απόφασης από το ΕΣΡ με την οποία εγκρίνεται η ψηφιακή μετάδοση του αναλογικού τους προγράμματος. Τα στοιχεία νομιμοποίησης κάθε σταθμού αναγράφονται σε ειδική στήλη των Πίνακων που επισυνάπτονται.