Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης: 20 Ιανουαρίου 2023

Με βάση την απόφαση της Ολομέλειας της 16/1/2023, παρατείνεται η ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων έως 15 Φεβρουαρίου 2023.

Κάνετε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημαντικά Νέα
Ημερήσιες Διατάξεις
Νέα / Ανακοινώσεις