Η επικοινωνία με το Ε.Σ.Ρ. μέσω fax θα καταργηθεί μετά την 1/1/2021 βάσει Εγκυκλίου για κατάργηση του fax στο Δημόσιο.

Τελευταία Νέα
Νέα / Ανακοινώσεις