Η αποσφράγιση των φακέλων των έξι υποψηφίων έγινε με την εξής σειρά :

  1. Ειδήσεις Nτοτ Kομ, Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική και Εμπορική Εταιρεία Παροχής Πληροφοριών Ενημέρωσης (ΣΚΑΙ): η αποσφράγιση ολοκληρώθηκε στις 16/1/2018
  2. Νέα Τηλεόραση Α.Ε. (Star Channel): η αποσφράγιση ολοκληρώθηκε στις 16/1/2018
  3. Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. (Alpha): η αποσφράγιση ολοκληρώθηκε στις 17/1/2018
  4. Antenna TV Α.Ε. (Ant1): η αποσφράγιση ολοκληρώθηκε στις 17/1/2018
  5. Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (“E” TV): η αποσφράγιση ολοκληρώθηκε στις 18/1/2018
  6. Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε.: η αποσφράγιση ολοκληρώθηκε στις 18/1/2018