Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3811/21.7.2022) η απόφαση 1/2022 του Ε.Σ.Ρ. «Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων».

Αρχίζει έτσι και επισήμως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή/έγκριση όσων παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (πλην επίγειας τηλεόρασης), διαδικασία που αφορά κυρίως τις κατά παραγγελία υπηρεσίες και τη διαδικτυακή τηλεόραση. Υπό προϋποθέσεις, υποχρέωση εγγραφής έχουν και όσοι αναρτούν κατ’ επάγγελμα οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο (τύπου You Tube) ή κοινωνικά δίκτυα.

Η τήρηση των διαδικασιών αυτών είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, προκειμένου το Ε.Σ.Ρ. να ενημερώνει την κεντρική βάση δεδομένων (παρόχων και υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που τηρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διευκολύνει την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο νόμο κανόνων.

Πρόκειται για απλή και χωρίς έξοδα διαδικασία, που ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση και την ηλεκτρονική αποστολή του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. αρχείου. Για όσες υπηρεσίες λειτουργούν ήδη, με την απόφαση του Ε.Σ.Ρ. δίδεται προθεσμία τριών μηνών, δηλ. μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2022, για την τήρηση της διαδικασίας εγγραφής.

Η απόφαση 1/2022 είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο του Ε.Σ.Ρ. (Νέες Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων) μαζί με το σχέδιο αίτησης και το νέο Μητρώο.