Ψυχαγωγία : Στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο παρέχονται με CC τα προγράμματα:

Ενημέρωση : μεταδίδονται σε καθημερινή βάση δελτίο ειδήσεων στη νοηματική και κεντρικό δελτίο με κυλιόμενους τίτλους ειδήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα:  https://program.ert.gr/tv.asp.