Επισυνάπτεται κατάλογος γραμμικών υπηρεσιών (σε μορφή Microsoft Excel) με προγράμματα, όπως έχει αποσταλεί στο Ε.Σ.Ρ. από το MAKEDONIA TV.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.maktv.gr/programma/