Ψυχαγωγία : Στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο παρέχονται CC τα προγράμματα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ», «ΝΤΑΝΤΑ AΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ», «CSI: NEW YORK».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.maktv.gr/programma/