Επισυνάπτεται κατάλογος γραμμικών υπηρεσιών (σε μορφή Microsoft Excel) με προγράμματα, όπως έχει αποσταλεί στο Ε.Σ.Ρ. από τον ΣΚΑΪ Τηλεόραση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.skaitv.gr/