Ψυχαγωγία : Στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο παρέχονται με CC τα προγράμματα: «ΗΛΙΟΣ» (Δευτέρα έως Παρασκευή) και «ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ» (Δευτέρα έως Πέμπτη).

Ενημέρωση : μεταδίδονται σε καθημερινή βάση δελτίο ειδήσεων στη νοηματική και κεντρικό δελτίο με κυλιόμενους τίτλους ειδήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://vod.antenna.gr/#/tv-guide