Ψυχαγωγία: Στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο παρέχονται με CC τα προγράμματα “Η ΓΕΦΥΡΑ”, “ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ” , “DRAGON’S DEN”, “ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ”, “ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ”, “ΑΟΡΑΤΟΙ”, “ΣΩΣΕ ΜΕ”. Πιο αναλυτικά τα προγράμματα περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα (σε μορφή Excel).

Επισυνάπτεται κατάλογος γραμμικών υπηρεσιών (σε μορφή Microsoft Excel) με προγράμματα, όπως έχει αποσταλεί στο Ε.Σ.Ρ. από τον ANT1.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα https://www.antenna.gr/tvguide.