Τα μεταγλωττισμένα ή (και) με ειδικούς υπότιτλους προγράμματα της γραμμικής υπηρεσίας αναφέρονται στο κατάλογο (σε μορφή pdf)

Τα αντίστοιχα προγράμματα της κατά παραγγελία υπηρεσίας COSMOTE ON DEMAND αναφέρονται στο κατάλογο (σε μορφή pdf).

Σημειώνεται ότι οι κατάλογοι έχουν αποσταλεί από την πλατφόρμα ενώ λόγω της φύσεως των υπηρεσιών, το Ε.Σ.Ρ. δεν δύναται να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω στοιχεία.