Ψυχαγωγία : Στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο παρέχονται με CC τα προγράμματα του συνημμένου πίνακα (σε μορφή Excel).

Ενημέρωση : μεταδίδονται σε καθημερινή βάση δελτίο ειδήσεων στη νοηματική και κεντρικό δελτίο με κυλιόμενους τίτλους ειδήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.megatv.com/tv-program/