Περιήλθε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καταγγελία πολίτη για ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία (καταγγελία) έχει κατά λέξιν ως εξής: «Ειπώθηκαν εξωφρενικά ψεύδη σχετικά με τη φύση του εμβολίου για τον Sars-CoV-2. Αποτέλεσμα του αποσπάσματος της συγκεκριμένης εκπομπής ήταν να επηρεαστεί συγγενικό μου πρόσωπο με βάση ψευδείς πληροφορίες, στις οποίες κατ’ απαράδεκτο τρόπο δόθηκε βήμα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό. Το συγγενικό μου πρόσωπο ανήκει στις ευπαθείς ομάδες υποκείμενα νοσήματα και τέτοιες πρακτικές από δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς είναι το λιγότερο ανεύθυνες και ανήθικες».

Η Ολομέλεια, στην οποία εισήχθη το ζήτημα με έγγραφο του Προέδρου, αφού άκουσε την εκπομπή, αποφάσισε να σχηματισθεί φάκελος και να κληθεί ο λειτουργών τον σταθμό φορέας σε ακρόαση. Σχηματίσθηκε φάκελος και ορίσθηκε εισηγητής.

 

Ο Προέδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος