• Για το ΦΕΚ (Τεύχος Β’ αριθμός 22 ημ/νία 14-1-2019) της Προκήρυξης 1/2019 κάνετε κλικ εδώ.
  • Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης 1/2019 κάνετε κλικ εδώ.

Στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και στην ενότητα  “Προκήρυξη δύο (2) αδειών παρόχων ενημερωτικού γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας”  θα αναρτώνται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την προκήρυξη.