Προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αθήνα, 16.3.2020  Αρ. πρωτ.: 246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ετήσια υποβολή στοιχείων ραδιοφωνικών σταθμών στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.

Ύστερα από την σχετική με το ανωτέρω θέμα ανακοίνωση της 20-2-2020 και ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας ενημερώνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., ότι η προθεσμία υποβολής των εν λόγω στοιχείων παρατείνεται κατά ένα τρίμηνο από την ημερομηνία που αρχικά είχε οριστεί ανά γεωγραφική ενότητα, ήτοι:

  • Από 3 Ιουνίου μέχρι 17 Ιουνίου 2020 για τους σταθμούς που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων.

  • Από 18 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλίου 2020 για τους σταθμούς που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου.

  • Από 2 Ιουλίου μέχρι 16 Ιουλίου 2020 για τους σταθμούς που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους.

 

Κάνετε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα υποβολής των στοιχείων.

 


 

Για την αρχική ανακοίνωση της 20/2/2020 κάνετε κλικ εδώ.