Αρχική καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης: 20 Ιανουαρίου 2023

Με βάση την απόφαση της Ολομέλειας της 13/2/2023, παρατείνεται η ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων έως 28 Φεβρουαρίου 2023.

Κάνετε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.