Παρακαλούνται οι λειτουργοί της ενημέρωσης που έχουν ενδιαφέρον για λήψη ενημερωτικών ανακοινώσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης  να γνωστοποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο e-mail: esrpress@gmail.com .

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος