Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης περιέρχονται πολυάριθμες αναφορές για το περιεχόμενο εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα συγκυρία, οι οποίες (αναφορές) -αληθείς υποτιθέμενες -συνιστούν διοικητικά αδικήματα, και ιδίως παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας προσώπων, σύμφωνα με τα άρθρα:

  • 11 του Κώδικα Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών-  Δημοσιογραφικών-Πολιτικών Εκπομπών (Π.Δ. 77/2003),
  • 6 § 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΝΔ 53/1974),
  • 14 § 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν. 2462/1997),
  • 48 § 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • 2 περ. γ. των Αρχών Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

Οι καταγγελίες ερευνώνται.

 

Ο Προέδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος