Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο επιστημονικό συνέδριο με θέμα:

Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές: η συμβολή τους σε ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος δικαίου

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, ώρα 12:30 μ.μ.

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, ώρα 09:00 π.μ.

Αμφιθέατρο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα)

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Το Συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του και της υπηρεσίας Δίαυλος του ΕΔΥΤΕ.

Δείτε την αφίσα του Συνεδρίου, κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Συνεδρίου, κάνοντας κλικ εδώ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τηλ. 2131502328, 2131502304

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, τηλ. 2131319247, 2131319613

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ. 2106475666, 2106475663

Συνήγορος του Πολίτη, τηλ. 2131306706, 2131306769

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, τηλ. 2106387607, 2106387660