Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1652/26-03-2021 αιτήσεως της «Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών» και ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας της πανδημίας, ενημερώνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., ότι η προθεσμία υποβολής των εν λόγω στοιχείων παρατείνεται κατά ένα τρίμηνο από την ημερομηνία που αρχικά είχε οριστεί ανά γεωγραφική ενότητα στη σχετική με το ανωτέρω θέμα ανακοίνωση της 17ης-2-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Κάνετε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα υποβολής των στοιχείων.