Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1652/26-03-2021 αιτήσεως της «Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών» και ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας της πανδημίας, ενημερώνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., ότι η προθεσμία υποβολής των εν λόγω στοιχείων παρατείνεται κατά ένα τρίμηνο από την ημερομηνία που αρχικά είχε οριστεί ανά γεωγραφική ενότητα στη σχετική με το ανωτέρω θέμα ανακοίνωση της 17ης-2-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση της 17ης-2-2021

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 16ης Φεβρουαρίου 2021, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στον οικείο πίνακα του ιστοχώρου του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr/ραδιόφωνο/Λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά Νομό) οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα  έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. ως εξής:

  • Από Δευτέρα 1 Μαρτίου μέχρι Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων.
  • Από Τρίτη 16 Μαρτίου μέχρι Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου.
  • Από Πέμπτη 1 Απριλίου μέχρι Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Κάνετε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα υποβολής των στοιχείων.