Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 16ης Φεβρουαρίου 2021, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στον οικείο πίνακα του ιστοχώρου του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr/ραδιόφωνο/Λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά Νομό) οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα  έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. ως εξής:

  • Από Δευτέρα 1 Μαρτίου μέχρι Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων.
  • Από Τρίτη 16 Μαρτίου μέχρι Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου.
  • Από Πέμπτη 1 Απριλίου μέχρι Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους.

O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επισημαίνεται ότι:
– Η αποστολή των εγγράφων στο Ε.Σ.Ρ. γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω e-mail.
– ΔΕΝ παραλαμβάνονται έγγραφα σε έντυπη μορφή με οποιοδήποτε τρόπο αποστολής.
– Τα έγγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ψηφιοποιηθεί ευκρινώς σε συμπιεσμένη μορφή. Παρακαλείσθε, όπως στο συμπιεσμένο αρχείο να συμπεριλάβετε έγγραφο διαβιβαστικό με εμφανή την ονομασία «ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ».

 

Κάνετε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα υποβολής των στοιχείων.