Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 22ας Ιανουαρίου 2020, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι τη Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Η αποστολή των εγγράφων στο Ε.Σ.Ρ. γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω e-mail. Μόνον εφόσον συντρέχει περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων, οι δηλώσεις αυτές, εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή τους, θα πρέπει να αποστέλλονται στο Ε.Σ.Ρ. μεταγενέστερα και στην έντυπη μορφή τους.

Κάνετε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα υποβολής των στοιχείων.