Αθήνα, 11.10.2023

Αριθ. πρωτ.: 5103

Προς όλους τους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και εν γένει τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας της χώρας (συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών)

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων:

  • 15 παρ. 2 του Συντάγματος
  • 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000
  • 9 παρ. 9 του Ν. 4779/2021,
  • 12 του Π.Δ. 77/2003
  • 5 παρ. 1 και 2 της ΥΑ 106/2019

Παρακαλείσθε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα και να ασκήσετε τη δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση της τρέχουσας επικαιρότητας (πολεμικές συγκρούσεις που διεξάγονται στην περιοχή του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας), με σκοπό να διασφαλισθεί η μη μετάδοση στα ενημερωτικά και ειδησεογραφικά προγράμματα σκηνών βίας που υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο ενημέρωσης,  θίγουν την ευαισθησία του κοινού και μπορούν να βλάψουν την ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Παρακαλείσθε επίσης να τηρήσετε τις ειδικές ρυθμίσεις για τη σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων με την χρήση κατάλληλων οπτικών ή/και ηχητικών συμβόλων ή με την προηγούμενη σχετική προφορική ειδοποίηση του κοινού.

 

Η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.

Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια