Από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανακοινώνεται ότι, για τον τρόπο που τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητά του, και ιδίως οι τηλεοπτικοί σταθμοί, παρουσίασαν τα θέματα που σχετίζονται με εν εξελίξει ποινικές εκκρεμότητες για εγκλήματα (φερόμενα ως) διαπραχθέντα εις βάρος ανηλίκων, έχουν ορισθεί ήδη εισηγητές, που μελετούν τα θέματα νομικά και ουσιαστικά κυρίως δε αν διαπράχθηκαν ή συνεχίζουν να διαπράττονται (πρόσθετα διοικητικά) αδικήματα εις βάρος των θυμάτων.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος