Συνεχίζεται η διαδικασία έγκρισης και εγγραφής όσων παρέχουν νέες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (πλην επίγειας τηλεόρασης), διαδικασία που αφορά κυρίως τις κατά παραγγελία υπηρεσίες και τη διαδικτυακή τηλεόραση. Υπό προϋποθέσεις, υποχρέωση εγγραφής έχουν και όσοι αναρτούν κατ’ επάγγελμα οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο (τύπου You Tube) ή κοινωνικά δίκτυα (influencers ή vloggers). Η προθεσμία των τριών μηνών που προβλεπόταν για τις ήδη λειτουργούσες υπηρεσίες στην απόφαση 1/2022 (άρθρο 8 παρ. 1) που δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιουλίου στο ΦΕΚ (Β’ 3811/21.7.2021), παρατάθηκε σήμερα με απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. για τέσσερεις (4) επιπλέον μήνες.

Επίσης, αναρτάται σήμερα στoν ιστοχώρο του Ε.Σ.Ρ .το Μητρώο νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όπου καταγράφονται στοιχεία των εταιρειών παρόχων, το είδος της υπηρεσίας και ο τύπος του παρεχόμενου προγράμματος, που έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί από το Ε.Σ.Ρ.

Τέλος, θα αναρτηθεί προσεχώς στον ιστοχώρο του Ε.Σ.Ρ. Οδηγός για τις υποχρεώσεις των παρόχων των νέων ο/α υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.