ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή στοιχείων φιλοξενίας πολιτικών εκπροσώπων ή υποψηφίων από

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς

 

Προς αποφυγή σύγχυσης, επισημαίνεται ότι η ορθή διεύθυνση αποστολής των στοιχείων προεκλογικής περιόδου είναι η αναφερόμενη στη σχετική ανακοίνωση, esrpolyphony@gmail.com, και όχι esrpolyphony@esr.gr, όπως εκ παραδρομής είχε σημειωθεί, στις ενσωματωμένες οδηγίες του σχετικού πίνακα, οι οποίες έχουν πλέον διορθωθεί.

Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί που είχαν αποστείλει στοιχεία στη λανθασμένη διεύθυνση, esrpolyphony@esr.gr, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου τα στοιχεία  στην ορθή, esrpolyphony@gmail.com.