Λόγω των καιρικών συνθηκών και των συνεπειών τους και βάσει σχετικής Εγκυκλίου για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνεται:
α. Ότι τα γραφεία του Ε.Σ.Ρ. θα παραμείνουν κλειστά (και) αύριο Πέμπτη 27/1/2022
β. Ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας θα εργαστούν κατ’ οίκον προωθώντας εκκρεμείς εις χείρας τους υποθέσεις και εξ αποστάσεως μέσω των πληροφοριακών συστημάτων VPN (Virtual Private Network) του Ε.Σ.Ρ.
γ. Ότι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία, μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ncrtv@otenet.gr