Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 23.3.2021 και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της  πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο Καραποστόλη, Γεώργιο Πλειό, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Καλλιόπη Διαμαντάκου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του Ε.Σ.Ρ.

……………..

Συνδέεται (με τηλεδιάσκεψη μέσω της  πλατφόρμας epresence.gov.gr) η διοικητική υπάλληλος Ελισάβετ Βουραζέρη.

Η υπάλληλος εισάγει το από 16-3-2021 αίτημα του φορέα «Σύλλογος Διδασκόντων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας», διαβάζει το αίτημα και προβάλλει στην οθόνη το εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό.

Στη συνέχει η Ολομέλεια αποφάσισε να  σταλεί στον αιτούντα φορέα το εξής κείμενο:

«Η Ολομέλεια ομοφώνως εκτιμά ότι η συγκλονιστική σας δημιουργία θα ήταν ευχής έργο όχι μόνο να μεταδοθεί, αλλά να μεταδίδεται και να προβάλλεται πανελληνίως, ως ανεκτίμητης αξίας κόσμημα του σιωπηλού μας θησαυρού.

Όμως το Ε.Σ.Ρ. δικαιούται να επιβάλει την άνευ ανταλλάγματος προβολή του έργου σας ως κοινωνικού μηνύματος μόνον για 40΄΄».

Αποφάσισε να αναρτήσει το ανωτέρω απόσπασμα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

 

Στο σημείο αυτό λήγει η σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                            H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ