Για το πλήρες κείμενο της Απόφασης και των Πρακτικών προεπιλογής, κάνετε κλικ εδώ