Πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2018 στα γραφεία του Ε.Σ.Ρ. συνάντηση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, δικηγόρων και οικονομολόγων της Αρχής με εκπροσώπους των εταιριών που παρέχουν συνδρομητικές τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου και ευρυζωνικών δικτύων (NOVA, COSMOTE,VODAFONE και WIND). Αντικείμενο της άτυπης διαβούλευσης ήταν τα νομικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 144/2018 για την καταβολή του εφάπαξ ανταλλάγματος για την έναρξη παροχής των ως άνω υπηρεσιών. Το Ε.Σ.Ρ. επιφυλάχθηκε για την έκδοση των αποφάσεών του (έγκριση περιεχομένου και καταλογισμός χρηματικών ποσών), αφού πρώτα εξετάσει τα υπομνήματα των εκπροσώπων των παρόχων.