Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την συνεδρίασή του της 10/06/2019 ανακήρυξε ομοφώνως προσωρινή δικαιούχο για την χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος εθνικής εμβέλειας την εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

 

Για να μεταβείτε στη σελίδα της Προκήρυξης, κάντε κλικ εδώ.