Στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και στην ενότητα “Προκήρυξη αδειών παρόχων ενημερωτικού γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας – Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2018”  θα αναρτώνται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την προκήρυξη.

Για τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με την Προκήρυξη θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση στην αρχική σελίδα καθώς επίσης και στην προαναφερθείσα ενότητα της Προκήρυξης.