Αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021, το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στις 22 Νοεμβρίου 2022.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Ιανουαρίου 2023.

Με βάση την απόφαση της Ολομέλειας της 16/1/2023, παρατείνεται η ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων έως 15 Φεβρουαρίου 2023.

Με βάση την απόφαση της Ολομέλειας της 13/2/2023, παρατείνεται η ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων έως 28 Φεβρουαρίου 2023.

Για να δείτε το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, κάνετε κλικ εδώ.

Για να δείτε το σχετικό με το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων ενημερωτικό σημείωμα, κάνετε κλικ εδώ.

Παρατηρήσεις επί του αναρτηθέντος Σχεδίου Κώδικα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση codes@esr.gr .

Για να δείτε τις κατατιθέμενες παρατηρήσεις μαζί με τα στοιχεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του αποστολέα, κάνετε κλικ εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το Σχέδιο Κώδικα θα εισαχθεί εκ νέου στην Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τελική επεξεργασία και έγκριση, προκειμένου να αποσταλεί στη συνέχεια για την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021 Προεδρικού Διατάγματος.