Με τον Ν. 4779/2021, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2018/1808/ΕΕ η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ο νόμος επιβάλλει σειρά υποχρεώσεων στους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και αντίστοιχες υποχρεώσεις ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ε.Σ.Ρ. και την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
Εν όψει των ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ. και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας θα ήθελαν τις απόψεις σας σε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων του νόμου προκειμένου να σχεδιαστεί διαδικτυακή εφαρμογή συλλογής στοιχείων.

Παρακαλούμε, μέχρι 10/6/2021, να αποστείλετε στο email vourazeri@esr.gr τα σχόλια και τις προτάσεις σας αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται στο ερωτηματολόγιo (αρχείο Microsoft Word).

Για την αίτηση εγγραφής στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο κάνετε κλικ εδώ (αρχείο Microsoft Excel).