Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κρίνεται χρήσιμο να αναρτηθούν (και αναρτώνται κατωτέρω) όλες οι ερωτήσεις που είχαν εγγράφως απευθυνθεί και οι αντίστοιχες απαντήσεις που είχαν δοθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την διαδικασία:

α) Των Εθνικών Εκλογών της 7/7/2019.

β) Των Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019.

γ) Των Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2019.

δ) Των Εθνικών Εκλογών της 21/5/2023.

ε) Των Εθνικών Εκλογών της 25/6/2023.

ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την ερώτηση 1, η δοθείσα κατά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 έχει μερικώς διαφοροποιηθεί με την απάντηση που δόθηκε σε παρεμφερές ερώτημα (με αριθμό 1) για τις επικείμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 8ης και 15ης Σεπτεμβρίου 2023.

 

Ακολουθούν πρόσθετες ερωτήσεις/απαντήσεις για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 8ης/15ης Οκτωβρίου 2023 (αρχείο pdf)Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη 12/10/2023.

 

Η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.

Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια