ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 08/10/2023 ΚΑΙ 15/10/2023

ΣΥΣΤΑΣΗ

Προς δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.

Παρακαλούμε να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία ώστε να εφαρμοστεί πλήρως το σύνολο των νομικών κανόνων που αφορούν τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Διατυπώνονται από πολλές πλευρές προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης υποδείξεις για τήρηση και καταγγελίες για μη τήρηση των κανόνων της πολυφωνίας και της ίσης μεταχείρισης. Συναφώς, αναφερόμαστε στην επί του θέματος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενδεικτικώς:

(α). Παρατίθενται τα ακόλουθα αποσπάσματα της υπ’ αριθμ. 1879/2021 απόφασης του ΣτΕ, η οποία αφορά μεν περίοδο πριν από δημοψήφισμα ρητώς όμως αναφέρεται και σε προεκλογικές περιόδους γενικώς στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και εκείνες των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Η … υποχρέωση ισομερούς, κατ’ αρχήν, κατανομής χρόνου … αφορά πρωτίστως τα δελτία ειδήσεων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ως τις κυριότερες πηγές ενημέρωσης του κοινού από τους σταθμούς αυτούς, η δε τυχόν πλημμελής εκπλήρωσή της δεν μπορεί να αναπληρωθεί από το περιεχόμενο άλλων ενημερωτικών εκπομπών. … Η υποχρέωση, εξ’ άλλου, αυτή … απορρέει από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρο 15 παρ. 2) και τη σύμφωνη με αυτό νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και πολιτική πολυφωνία που απαιτείται κατ΄ εξοχήν στις πολιτικές συνθήκες των προεκλογικών περιόδων χάριν της ελεύθερης και ανόθευτης διαμορφώσεως των απόψεων του εκλογικού σώματος … η υποχρέωση δε αυτή πρέπει να τηρείται από κάθε μεταδιδόμενη δημοσιογραφική εκπομπή και, ιδίως, από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων ως κύριες πηγές ενημερώσεως των τηλεθεατών …».

(β). Αναφέρεται η υπ’ αριθμ. 3807/2014 απόφαση της ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είχε επιβάλει κύρωση προστίμου σε τηλεοπτικό σταθμό «για παραβίαση της υποχρέωσης για την αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση και τη διασφάλιση της πολυφωνίας» σε διαδικασία αυτοδιοικητικών εκλογών.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος