ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 08/10/2023 ΚΑΙ 15/10/2023

ΣΥΣΤΑΣΗ

Προς δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.

Παρακαλούμε να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία, ώστε να εφαρμοστούν πλήρως οι κανόνες που αφορούν τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ειδικότερα οι εξής:

Μετά την 24η ώρα της Παρασκευής 6.10.2023 έως την 19η ώρα της Κυριακής 8.10.2023 δεν επιτρέπεται:

Α. Η μετάδοση δημοσκόπησης ή αποτελέσματος δημοσκόπησης ή οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, πανελλήνιου ή τοπικού χαρακτήρα, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν διενεργήθηκε, ή σχολιασμός αυτών, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους ή άλλα ζητήματα που συνδέονται με το αντικείμενο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Β. Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων των υποψήφιων συνδυασμών ή προσώπων καθώς και η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

 

Η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια