Ενόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 8.10.2023 και 15.10.2023, το Ε.Σ.Ρ. καλεί τους ελεύθερης λήψης ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, τους φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή, να υποβάλλουν, από 8.9.2023 έως και 6.10.2023 και από 9.10.2023 έως και 13.10.2023 συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες:

>> ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8.9.2023 (00:01 ΤΗΣ 8.9.2023)-6.10.2023 ΚΑΙ 9.10.2023-13.10.2023 (αρχείο Excel) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

>> ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8.9.2023 (00:01 ΤΗΣ 8.9.2023)-6.10.2023 ΚΑΙ 9.10.2023-13.10.2023 (αρχείο Excel) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Υποχρέωση υποβολής των στοιχείων δεν έχουν οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, που μεταδίδουν μόνον σύντομα δελτία ειδήσεων και δεν περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους ενημερωτικές εκπομπές οποιασδήποτε μορφής. Κατ’ εξαίρεση, υποχρεούνται να υποβάλλουν τους πίνακες των ενημερωτικών προγραμμάτων τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, που σε εκπομπές τους – έστω και μη ενημερωτικές – προβάλλουν υποψηφίους των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών έστω και αν το αντικείμενό τους δεν συνδέεται αμέσως με τις εκλογές.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων αναφέρονται μέσα στο ίδιο αρχείο, στο φύλλο με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ».

Οι υπόχρεοι, κατά τα ανωτέρω ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, οι φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και διαδικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή, οφείλουν  κάθε Δευτέρα μέχρι την  14:00 ώρα  να  αποστέλλουν συμπληρωμένους τους πίνακες ηλεκτρονικά για τις εκπομπές των ημερών της εβδομάδας που προηγήθηκε (δηλ. μέχρι και του αμέσως προηγηθέντος Σαββάτου), στην ηλεκτρονική διεύθυνση esrpolyphony@gmail.com. Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται το όνομα του μέσου, ο νομός ή η περιφέρεια, όπου εκπέμπει, ο φορέας για τις κάθε μορφής συνδρομητικές τηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς και τους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή, και η ημερομηνία στην οποία αφορούν τα στοιχεία.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος