Για να δείτε την υπ’ αρ. Ε/307 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2881 29/4/2023), κάνετε κλικ εδώ.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος