Με βάση ισχυρή παρότρυνση των συμμετασχόντων στην Διακομματική Επιτροπή Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, παρακαλούμε να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως το σύνολο των νομικών κανόνων που αφορούν τις Εθνικές Εκλογές, και ειδικότερα τις Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, ιδίως δε εκείνων που περιέχονται στην πλέον πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με αριθμό E/352 (ΦΕΚ Β’ 3082 9/5/2023).

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος