Για να δείτε την υπ’ αρ. 1300 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3611 31/5/2023), κάνετε κλικ εδώ.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος