Για να δείτε την υπ’ αρ. Ε/406 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3832 13/06/2023) , κάνετε κλικ εδώ.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος