Με βάση ισχυρή παρότρυνση των συμμετασχόντων στην Διακομματική Επιτροπή Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, παρακαλούμε να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως το σύνολο των νομικών κανόνων που αφορούν τις Εθνικές Εκλογές, και ειδικότερα τις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, ιδίως δε εκείνων που περιέχονται στην πλέον πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Επικρατείας, με αριθμό Αριθμ. Ε/406 (ΦΕΚ Β’ 3832 13/06/2023).

Στην Διακομματική Επιτροπή υπήρξαν επίσης έντονες παρατηρήσεις σχετικά με την παρουσίαση των Κομμάτων στα δελτία ειδήσεων κατά την προεκλογική περίοδο. Συναφώς, αναφερόμαστε στην επί του θέματος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενδεικτικώς παρατίθενται τα ακόλουθα αποσπάσματα της υπ’ αριθμ. 1879/2021 απόφασης του ΣτΕ, η οποία αφορά μεν περίοδο πριν από δημοψήφισμα, ρητώς όμως αναφέρεται και σε προεκλογικές περιόδους:

«Η … υποχρέωση ισομερούς, κατ’ αρχήν, κατανομής χρόνου … αφορά πρωτίστως τα δελτία ειδήσεων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ως τις κυριότερες πηγές ενημέρωσης του κοινού από τους σταθμούς αυτούς, η δε τυχόν πλημμελής εκπλήρωσή της δεν μπορεί να αναπληρωθεί από το περιεχόμενο άλλων ενημερωτικών εκπομπών … Η υποχρέωση, εξ’ άλλου, αυτή … απορρέει από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρο 15 παρ. 2) και τη σύμφωνη με αυτό νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και πολιτική πολυφωνία που απαιτείται κατ’ εξοχήν στις πολιτικές συνθήκες των προεκλογικών περιόδων χάριν της ελεύθερης και ανόθευτης διαμορφώσεως των απόψεων του εκλογικού σώματος … η υποχρέωση δε αυτή πρέπει να τηρείται από κάθε μεταδιδόμενη δημοσιογραφική εκπομπή και, ιδίως, από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων ως κύριες πηγές ενημερώσεως των τηλεθεατών …».

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος