Ενόψει των Εθνικών Εκλογών της 25.6.2023, το Ε.Σ.Ρ. καλεί τους ελεύθερης λήψης ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, να υποβάλλουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 30.5.2023-25.6.2023, σε καθημερινή βάση συμπληρωμένο τον πίνακα (σε μορφή Microsoft Excel).

Υποχρέωση υποβολής των στοιχείων δεν έχουν οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, που μεταδίδουν μόνον σύντομα δελτία ειδήσεων και δεν περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους ενημερωτικές εκπομπές οποιασδήποτε μορφής. Κατ’ εξαίρεση, υποχρεούνται να υποβάλλουν τους πίνακες των ενημερωτικών προγραμμάτων τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, που σε εκπομπές τους – έστω μη ενημερωτικές – φιλοξενούν πολιτικά πρόσωπα ή υποψηφίους έστω και αν το αντικείμενό τους δεν συνδέεται αμέσως με τις εκλογές για την ανάδειξη μελών της Βουλής των Ελλήνων.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του πίνακα αναφέρονται μέσα στο ίδιο αρχείο, στο φύλλο με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ».

Οι υπόχρεοι, κατά τα ανωτέρω ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, οφείλουν  καθημερινά να  αποστέλλουν συμπληρωμένους τους πίνακες ηλεκτρονικά ως τις 14:00 για τις εκπομπές του προηγούμενου 24ώρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esrpolyphony@gmail.com. Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται το όνομα του σταθμού, ο νομός στον οποίο εδρεύει και η ημερομηνία στην οποία αφορούν τα στοιχεία.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος