• Την Παρασκευή 8.2.2019 και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Ε.Σ.Ρ. (αίθουσα Ολομέλειας), θα γίνει παρουσίαση του κωδικοποιημένου καταλόγου υποβολής δικαιολογητικών προς τους ενδιαφερομένους για συμμετοχή στην αδειοδότηση της Προκήρυξης 1/2019 του Ε.Σ.Ρ. Οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν με email την συμμετοχή τους στην παρουσίαση στο tv@esr.gr.
  • Την 28η Φεβρουαρίου 2019, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1/2019, τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. θα βρίσκονται σε συνεχή «ανοικτή» διάσκεψη από τις 12.00, ώστε μετά την πάροδο της προθεσμίας (ώρα 15.00), να συνταχθεί σχετικό πρακτικό και να επισημοποιηθεί ο κατάλογος των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί.
  • Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνει βάσει επικαιροποιημένων (6/2/2019) Οδηγιών, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. Για τις Οδηγίες κάνετε κλικ εδώ
  • Κατά την ημέρα και τις ώρες παραλαβής των φακέλων αιτήσεως δεν προβλέπεται παρουσία δημοσιογράφων ή/και τηλεοπτικών συνεργείων στις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Ρ.
  • Η δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων και των φορέων θα γίνει με δελτίο τύπου μετά τη διάσκεψη της 28ης Φεβρουαρίου 2019.
  • Η αποσφράγιση των φακέλων και η καταγραφή του περιεχομένου τους θα γίνει την Δευτέρα 4.3.2019 και, αν απαιτηθεί, την Τρίτη 5.3.2019.
  • Κατά την αποσφράγιση θα παρίστανται κατ’ ανώτατο όριο δύο άτομα από κάθε μία από τις αιτούσες.
  • Δεν προβλέπεται παρουσία δημοσιογράφων κατά την αποσφράγιση.
  • Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα ακολουθήσει ουσιαστικός έλεγχος των κατατεθεισών αιτήσεων και του περιεχομένου τους προκειμένου το Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη συμμετοχής των υποψηφίων στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού.