Ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας, η Ολομέλεια αποφάσισε την ματαίωση της διαδικασίας των ακροάσεων που έχουν ορισθεί για την Τρίτη, 12 Μαΐου 2020. Οι σταθμοί που έχουν κληθεί για τις ημέρες αυτές θα λάβουν νέες κλήσεις.