• Για το ΦΕΚ της Προκήρυξης 1/2017 κάνετε κλικ εδώ
 • Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης 1/2017 κάνετε κλικ εδώ
 • For the Invitation to tender for the granting of nationwide general information broadcasting content licenses please click here
 • Για την αίτηση συμμετοχής της Προκήρυξης 1/2017 -σε μορφή Excel- κάνετε κλικ εδώ  έκδοση αρχείου Excel 11-12-2017
 • Για τις Ερωτήσεις-Απαντήσεις των ενδιαφερομένων κάνετε κλικ εδώ (For answers to inquiries in Greek please click here)
 • Για το αρχείο Excel με κωδικοποιημένο αναλυτικό κατάλογο των προς υποβολή δικαιολογητικών, των στοιχείων αναφοράς και των συνοδευτικών πινάκων (περιλαμβάνει μηχανισμό παραγωγής του ειδικού καταλόγου των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων αναφοράς) κάνετε κλικ εδώ – έκδοση αρχείου Excel 3-1-2018Προσοχή: Για την πλήρη πρόσβαση στο αρχείο, απαιτείται η “Ενεργοποίηση περιεχομένου” (μακροεντολών)
 • Για τις Οδηγίες παραλαβής φυσικού αρχείου-δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην Προκήρυξη 1/2017 κάνετε κλικ εδώ
 • Για το έντυπο παράδοσης-παραλαβής φακέλου υποψηφιότητας για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου κάνετε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Στο Ε.Σ.Ρ. κατετέθησαν -βάσει της καταληκτικής ημερομηνίας της 11/1/2018- έξι αιτήσεις/φάκελοι από τις εταιρείες:

 1. Ειδήσεις Nτοτ Kομ, Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική και Εμπορική Εταιρεία Παροχής Πληροφοριών Ενημέρωσης (ΣΚΑΙ)
 2. Νέα Τηλεόραση Α.Ε. (Star Channel)
 3. Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. (Alpha)
 4. Antenna TV Α.Ε. (Ant1)
 5. Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (“E” TV)
 6. Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε στις 18/1/2018 η αποσφράγιση των φακέλων παρουσία των νομίμων εκπροσώπων τους

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2/5/2018: Aνακήρυξη των προσωρινών δικαιούχων για την χορήγηση αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την συνεδρίασή του της 2/5/2018 ανακήρυξε τους προσωρινούς δικαιούχους για την χορήγηση αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας.

Ομοφώνως εκρίθη ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγματος, των νόμων και της προκήρυξης οι αιτήσεις (κατά την σειρά με την οποία  κατετέθησαν) των:

 1. Ειδήσεις ντοτ κομ. Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική και Εμπορική Εταιρεία παροχής Πληροφοριών Ενημέρωσης (ΣΚΑΙ)
 2. Νέα Τηλεόραση Α.Ε. (StarChannel)
 3. ALPHA Δορυφορική τηλεόραση Α.Ε. (Alpha)
 4. Antenna TV Α.Ε. (Ant1)
 5. Ραδιοτηλεοπτική A.E. (“E” TV)

Ομοφώνως, επίσης, εκρίθη ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση της εταιρείας «Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε.»

10/5/2018: Απόφαση 61/2018 για την προεπιλογή δικαιούχων της Προκήρυξης 1/2017 για τη χορήγηση αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας και Πρακτικά προεπιλογής

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6/6/2018: Aνακήρυξη των οριστικών δικαιούχων για την χορήγηση αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την συνεδρίασή του της 6/6/2018 ανακήρυξε ομοφώνως τους οριστικούς δικαιούχους για την χορήγηση αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας:

 1. Ειδήσεις ντοτ κομ. Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική και Εμπορική Εταιρεία παροχής Πληροφοριών Ενημέρωσης (ΣΚΑΙ)
 2. Νέα Τηλεόραση Α.Ε. (StarChannel)
 3. ALPHA Δορυφορική τηλεόραση Α.Ε. (Alpha)
 4. Antenna TV Α.Ε. (Ant1)
 5. Ραδιοτηλεοπτική A.E. (“E” TV)

Ανακηρύσσει επίσης οριστική προεπιλεγείσα για τη χορήγηση μίας από τις ως άνω άδειες την εταιρεία με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό τον όρο ότι θα προσκομίσει έως τις 26.06.2018 στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η πλήρης εξόφληση με τραπεζικό δανεισμό του συνολικού πιστωμένου τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών της M.P.J. HOLDINGS LTD από την εταιρεία A-ORIZON MEDIA LTD στην Martine-Nadine Bolle και κατά προέκταση η πραγματική οικονομική σύνδεση της τελευταίας με το μετοχικό κεφάλαιο της υποψηφίας.

18/6/2018: Απόφαση 63/2018 για την οριστική επιλογή υποψηφίων παρόχων της Προκήρυξης 1/2017 για τη χορήγηση αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27/6/2018: Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της Απόφασης 63/2018

27/6/2018: Απόφαση 65/2018 σχετικά με την απόρριψη της αίτησης της εταιρείας ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5/9/2018: Απόφαση 101/2018 για την οριστική επιλογή υποψηφίων παρόχων της Προκήρυξης 1/2017 (για τη χορήγηση αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27/9/2018: Αποφάσεις χορήγησης αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας Προκήρυξης 1/2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2/10/2018: Φ.Ε.Κ. Χορήγησης αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας