• Για το ΦΕΚ της Προκήρυξης 1/2019 κάνετε κλικ εδώ.
  • Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης 1/2019 κάνετε κλικ εδώ
  • For the Invitation to tender for the granting of nationwide general information broadcasting content licenses please click here – see pages 82-154
  • Για την αίτηση συμμετοχής της Προκήρυξης 1/2019 -σε μορφή Excel- κάνετε κλικ εδώ  έκδοση αρχείου Excel 15-1-2019
  • Για το αρχείο Excel με κωδικοποιημένο αναλυτικό κατάλογο των προς υποβολή δικαιολογητικών, των στοιχείων αναφοράς και των συνοδευτικών πινάκων (περιλαμβάνει μηχανισμό παραγωγής του ειδικού καταλόγου των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων αναφοράς) κάνετε κλικ εδώ – έκδοση αρχείου Excel 4-2-2019. Προσοχή: Για την πλήρη πρόσβαση στο αρχείο, απαιτείται η «Ενεργοποίηση περιεχομένου» (μακροεντολών)
  • Για τις επικαιροποιημένες (6/2/2019) Οδηγίες παραλαβής φυσικού αρχείου-δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην Προκήρυξη 1/2019 κάνετε κλικ εδώ.
  • Για το έντυπο παράδοσης-παραλαβής φακέλου υποψηφιότητας για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου κάνετε κλικ εδώ
  • Για το σύνολο των Ερωτήσεων – Απαντήσεων των ενδιαφερομένων σχετικά με την Προκήρυξη 1/2019 κάνετε κλικ εδώ – For answers to inquiries in Greek please click here

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Στο Ε.Σ.Ρ. κατατέθηκε -βάσει της καταληκτικής ημερομηνίας της 28/2/2019- μία αίτηση/φάκελος από την εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ολοκληρώθηκε στις 4/3/2019 και ώρα 12:35 η αποσφράγιση του φακέλου της παρουσία των εκπροσώπων της

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10/6/2019: Aνακήρυξη της προσωρινής δικαιούχου για την χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την συνεδρίασή του της 10/06/2019 ανακήρυξε ομοφώνως προσωρινή δικαιούχο για την χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος εθνικής εμβέλειας την εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

14/6/219: Απόφαση 115-2019 για την προεπιλογή δικαιούχου της Προκήρυξης 1/2019 για τη χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας και Πρακτικά προεπιλογής

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2/7/2019: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την συνεδρίασή του της 2/7/2019 ανακήρυξε ομοφώνως οριστικώς προεπιλεγείσα για τη χορήγηση της άδειας που προκηρύχθηκε με βάση την Προκήρυξη 1/2019 την μοναδική υποψήφια εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

2/7/2019: Απόφαση 117-2019 για την οριστική προεπιλογή της εταιρείας «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17/9/2019: Απόφαση και Πρακτικά οριστικής ανακήρυξης αδειούχου 135-2019 – εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8/10/2019: Απόφαση και Πρακτικά χορήγησης αδείας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας 157-2019 – εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18/10/2019: Φ.Ε.Κ. χορήγησης αδείας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας – εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».