Σημείωση: οι προαναφερθείσες Ανακοινώσεις εμφανίζονται επίσης και στο κεντρικό μενού Το Ε.Σ.Ρ. ενότητα Νέα/Ανακοινώσεις/Δραστηριότητες, ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά (οι πιο πρόσφατες εμφανίζονται πρώτα).