Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ.  της 14ης Μαρτίου 2023, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι την 31/5/2023.

O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προς διευκόλυνση υποβολής παρέχονται τα σχετικά έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word (docx):

  • Για το Έντυπο 1: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση μετόχων, μελών Δ.Σ., του νομίμου ή των νομίμων εκπροσώπων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 3: Μετοχική Σύνθεση, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 4: Κατάσταση μελών Δ.Σ., κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη Δήλωση νομίμων εκπροσώπων, μετόχων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 6: Γνωστοποίηση τόπου παροχής υπηρεσιών, κάνετε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επισημαίνεται ότι:

Δεν παραλαμβάνονται έγγραφα σε έντυπη μορφή με οποιοδήποτε τρόπο αποστολής. Η αποστολή των εγγράφων στο Ε.Σ.Ρ. γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ncrtv@otenet.gr και όχι μέσω συνδέσμων (links) που παραπέμπουν σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, όπως π.χ. Wetransfer, Google drive, κ.τ.λ.

– Τα έγγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί ευκρινώς και να είναι της μορφής pdf (Acrobat Reader) με μέγιστο μέγεθος αρχείου τα 20 Mb. Οιασδήποτε μορφής αρχεία, όπως π.χ. συμπιεσμένα αρχεία zip, rar ή αρχεία εικόνας jpg, tif, κ.τ.λ. ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Παρακαλούμε να μην επικοινωνείτε με το κεντρικό πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ. για την υποβολή και πρωτοκόλληση των στοιχείων σας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο του Ε.Σ.Ρ. κ. Ειρήνη Ξιφαρά στο 213-1502325 ή να αφήνουν το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) xifara@esr.gr.