ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θέλοντας να διευκολύνει τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας αλλά και άλλους που σχετίζονται με τον εν λόγω κλάδο, όπως οι εταιρείες παραγωγής, παραθέτει κατωτέρω το εργαλείο αναζήτησης ευκαιριών χρηματοδότησης που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του  “Σχεδίου Δράσης για τα Μέσα” (ΕU Media Action Plan) που δημοσίευσε το 2020 και το οποίο είχε στόχο, μεταξύ άλλων, και την οικονομική στήριξη της αγοράς των Μέσων Επικοινωνίας η οποία επλήγην ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, δημιουργήθηκε ένα διαδραστικό εργαλείο που έχει στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των Μέσων στα ενωσιακά προγράμματα οικονομικής  στήριξης όπως είναι το τομεακό Creative Europe[1], το Horizon Europe[2], το InvestEU[3] και άλλα[4].

Με την χρήση του εν λόγω εργαλείου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τα υφιστάμενα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και να επιλέγει το καταλληλότερο γι’ αυτόν. Το εργαλείο αυτό βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/tool-funding-media#.

Ευελπιστούμε ότι η εν λόγω πληροφόρηση θα βοηθήσει τα Μέσα και τους συναφείς κλάδους να εξεύρουν πηγές χρηματοδότησης για την στήριξη των επιχειρήσεών τους.

 

[1] Δημιουργική Ευρώπη

[2] Ορίζων Ευρώπη

[3] InvestEU

[4] διαρθρωτικά ταμεία