Ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών στις 7/7/2019 και στο πλαίσιο του ελέγχου που ασκεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Ερωτήματα της αρμοδιότητας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σχετικά με τις Εκλογές πρέπει να υποβάλλονται μόνον εγγράφως και με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ήτοι ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο (σταθερό/κινητό) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Σ.Ρ. ncrtv@otenet.gr.

 

Ουσιώδης Διευκρίνιση:

Πολλά θέματα των Βουλευτικών Εκλογών είναι νομικώς ταυτόσημα με αντίστοιχα των Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή των Δημοτικών/Περιφερειακών Εκλογών. Σχετικές ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί και απαντηθεί περιλαμβάνονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τις Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2019

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τις Δημοτικές/Περιφερειακές Εκλογές 2019

 

Για να δείτε τις Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τις Βουλευτικές Εκλογές, κάντε κλικ εδώ.