Παρακαλούμε να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία, ώστε να εφαρμοστούν πλήρως οι κανόνες που αφορούν τις επικείμενες ευρωεκλογές και ειδικότερα οι εξής:

Μετά την 24η ώρα της Παρασκευής 7/6/2024 (ήτοι το μεσονύκτιο Παρασκευής προς Σάββατο) έως την 19η ώρα της Κυριακής 9/6/2024 δεν επιτρέπεται:

Α. Η μετάδοση ή αναμετάδοση δημοσκόπησης ή αποτελέσματος δημοσκόπησης ή οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν διενεργήθηκε, ή ο σχολιασμός αυτών, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για τα πολιτικά κόμματα ή τους συνδυασμούς συνεργαζομένων κομμάτων ή τους υποψηφίους ή άλλα ζητήματα που συνδέονται με το αντικείμενο των ευρωεκλογών.

Β. Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο και συμμετέχουν στις ευρωεκλογές.

Γ. Η μετάδοση συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων ή των υποψηφίων ευρωβουλευτών.

Δ. Η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της παρούσας σύστασης συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την πιθανή επιβολή των ανάλογων κυρώσεων.

 

Η Προέδρος του Ε.Σ.Ρ.

Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια